Date Eklenme: 27.04.2020

İngilizce Albert Camus Sözleri


İngilizce Albert Camus sözleri ve Türkçe anlamlarını bu yazımızda sizler için hazırladık.
Sayfa İçeriği: İngilizce Albert Camus Sözleri, Albert Camus Sözleri İngilizce Türkçe, İngilizce Albert Camus Sözleri Resimli

Everyone is always a little guilty.

* You will never be happy if you continue to search for what happiness consists of. You will never live if you are looking for the meaning of life.
Mutluluğun nedenini aramaya devam ederseniz asla mutlu olamazsınız. Yaşamın anlamını ararsanız asla yaşayamazsınız.


* Don’t walk behind me; I may not lead. Don’t walk in front of me; I may not follow. Just walk beside me and be my friend.
Arkamdan yürüme; sana liderlik edemeyebilirim. Önümden yürüme, seni takip edemeyebilirim. Sadece yanımda yürü ve arkadaşım ol.
* The most important thing you do every day you live is deciding not to kill yourself.
Bazen günün sonunda insanın başarabildiği en büyük şey hala intihar etmemiş olmasıdır.
* There is a life and there is a death, and there are beauty and melancholy between.
Hayat var ve ölüm var. Ve bu ikisinin arasında da güzellik ve melankoli var.
* In the depth of winter I finally learned that there was in me an invincible summer.
Kışın derinliğinde, nihayet içimde yenemediğim bir yaz olduğunu öğrendim.
* You are forgiven for your happiness and your successes only if you generously consent to share them.
Mutluluğunuz ve başarılarınız, ancak bunları cömertçe paylaşmaya razı olduğunuz takdirde affedilir.
* Life is the sum of all your choices.
Hayat, tercihlerinizin toplamıdır.
* Nobody realizes that some people expend tremendous energy merely to be normal.
Bazılarının, sadece normal olmak için ne büyük çaba sarf ettiğini kimse fark etmiyor.
* Blessed are the hearts that can bend; they shall never be broken.
Ne mutlu bükülebilen kalplere. Asla kırılmayacak kalpler onlardır.
* I do not believe in God and I am not an atheist.
Tanrıya inanmıyorum ve ben bir ateist değilim.
* Real generosity towards the future lies in giving all to the present.
Geleceğe yönelik gerçek cömertlik, şu an mevcut olan her şeyden vazgeçmeyi içerir.
* Autumn is a second spring when every leaf is a flower.
Sonbahar, ikinci bahardır; yaprakların çiçeğe dönüştüğü.
* Nothing is more despicable than respect based on fear.
Hiçbir şey korkuya dayanan saygı kadar iğrenç değildir.
* Always go too far, because that’s where you’ll find the truth.
Her zaman çok uzaklara git, çünkü gerçeği orada bulursun.
* Freedom is nothing but a chance to be better.
Özgürlük, daha iyi olma şansından başka bir şey değildir.
* No cause justifies the deaths of innocent people.
Hiçbir sebep, masum insanların ölümünü haklı gösteremez.
* The only way to deal with an unfree world is to become so absolutely free that your very existence is an act of rebellion.
Özgürlüğün olmadığı bir dünyayla başa çıkmanın tek yolu, kendi varoluşunu bir başkaldırı haline getirecek kadar özgür davranmaktır.
* There is but one truly serious philosophical problem, and that is suicide.
Gerçekten önemli olan bir tek felsefi sorun vardır, o da intihardır.
* We turn toward God only to obtain the impossible.
Sadece imkansızı elde etmek için Tanrıya yöneliyoruz.
* The evil that is in the world almost always comes of ignorance, and good intentions may do as much harm as malevolence if they lack understanding.
Dünyadaki kötülük neredeyse her zaman cehaletten kaynaklanır ve eğer aydınlatılmamışsa, iyi niyet de kötülük kadar zarar verebilir.
* Every ideology is contrary to human psychology.
Her ideoloji insan psikolojisine aykırıdır.
* You know what charm is: a way of getting the answer yes without having asked any clear question.
Çekicilik nedir, bilirsiniz: Açık hiçbir soru sormadan bir çeşit evet yanıtı alma biçimi.
* Only it takes time to be happy. A lot of time. Happiness, too, is a long patience.
Mutlu olmak, sadece zaman alır. Çok zaman. Mutluluk da uzun bir sabırdır zaten.
* There is no sun without shadow, and it is essential to know the night.
Gölgesiz güneş yoktur ve geceyi tanımak gerekir.
* Man is the only creature who refuses to be what he is.
İnsan “ne ise o olmayı” reddeden tek yaratıktır.
Nothing is more despicable than respect based on fear.
* We turn toward God only to obtain the impossible.
Sadece imkansızı elde etmek için Tanrıya yöneliyoruz.
* No cause justifies the deaths of innocent people.
Hiçbir sebep, masum insanların ölümünü haklı gösteremez.

User Yazar: Admin
Edit Güncelleme: 20.09.2020
Arkadaşlarınla Paylaş
Tweetle WhatsApp Paylaş Pinterest Facebookta Paylaş
Facebook Sayfamız
Share Bir Söz Paylaşın!

Adınız:

E Posta: (Gizli Tutulur)

Bir Şeyler Yazın: