Date Eklenme: 27.04.2020

İngilizce Albert Einstein Sözleri


İngilizce Albert Einstein sözleri ve Türkçe anlamlarını bu yazımızda sizler için hazırladık.
Sayfa İçeriği: İngilizce Albert Einstein Sözleri, Albert Einstein Sözleri İngilizce Türkçe, İngilizce Albert Einstein Sözleri Resimli

Logic will get you from A to B. Imagination will take you everywhere.

* Logic will get you from A to B. Imagination will take you everywhere.
Mantık sizi A noktasından B noktasına götürür. Hayal gücü ise heryere.


* Everybody is a genius. But if you judge a fish by its ability to climb a tree, it will live its whole life believing that it is stupid.
Herkes dahidir.Ama eğer bir balığı ağaca tırmanma becerisi ile yargılarsanız tüm yaşamını aptal olduğuna inanarak geçirir.
* There are two ways to live: you can live as if nothing is a miracle; you can live as if everything is a miracle.
Yaşamak için iki yol vardır; ya hiçbir şey mucize değilmiş gibi yaşayabilirsiniz ya da herşey mucizeymiş gibi.
* Life is like riding a bicycle. To keep your balance, you must keep moving.
Hayat bisiklete binmek gibidir; dengede durabilmek için sürekli ilerlemeniz gerekir.
* You have to learn the rules of the game. And then you have to play better than anyone else.
İlk önce oyunun kurallarını öğrenmelisiniz, sonra da herkesten iyi oynamayı.
* We cannot solve our problems with the same thinking we used when we created them.
Sorunlarımızı, onları yarattığımızda kullandığımız ayni düşünceyle çözemeyiz.
* The world is a dangerous place to live; not because of the people who are evil, but because of the people who don’t do anything about it.
Dünya yaşamak için tehlikeli bir yer, ama kötü insanlar yüzünden değil, bununla ilgili hiçbir şey yapmayan insanlar yüzünden.
* Do you wonder what the difference between ignorance and genius is ? A Genius has limits but an ignorant doesn’t have any.
Cehaletle dahilik arasındaki farkı merak ediyormusunuz? Dahinin sınırları var cehaletinse hiçbir sınırı yoktur.
* Strive not to be a success, but rather to be of value.
Başarılı olmak için değil değerli olmak için çabala.
* A person who never made mistake, never tried anything new.
Hiç hata yapmamış bir insan bugüne dek hiç yeni bir şey denememiştir.
* Learn from yesterday, live for today, hope for tomorrow. The important thing is not to stop questioning.
Dünden öğren, bugünü yaşa, yarın için umut et. Önemli olan sorgulamayı bırakma.
* If you can’t explain it to a six year old, you don’t understand it yourself.
Eğer bir şeyi altı yaşında bir çocuğa açıklayamıyorsanız, siz de anlamamışsınız demektir.
* İnsanity is doing the same thing over and over again, but expecting different results.
Delilik aynı şeyi tekrar tekrar yapıp farklı sonuçlar beklemektir.
* Look deep into nature, and then you will understand everything better
Doğanın derinliklerine bakın ve sonra herşeyi daha iyi anlayacaksınız.
* Women always worry about things that men forget; men always worry about things women remember.
Kadınlar hep erkeklerin unuttuğu şeyler için, erkekler ise hep kadınların hatırladığı şeyler için üzülürler.
* Science without religion is lame, religion without science is blind.
Bilim olmadan din topaldır, din olmadan bilim ise kördür.
* Only two things are infinite, the universe and human stupidity, and I’m not sure about the former.
Sadece iki şey sonsuzdur; insanoğlunun aptallığı ve evren, ve ben ikincisinden emin değilim.
* I never teach my pupils. I only attempt to provide the conditions in which they can learn.
Ben öğrencilerime asla öğretmem. Onlara sadece içerisinde öğrenebilecekleri koşullar sağlarım.
* Out of clutter, find simplicity. From discord, find harmony. In the middle of difficulty lies opportunity.
Karmaşanın içinde sadeliği bul. Uyumsuzluğun içinde uyumu bul. Fırsatlar zorlukların tam ortasındadır.
* Whoever is careless with the truth in small matters cannot be trusted with important matters.
Küçük konularla ilgili gerçeği önemsemeyen kimselere önemli konularda da güvenilmez.
* The true sign of intelligence is not knowledge but imagination.
Aklın gerçek kaynağı bilgi değil, hayal gücüdür.
* It is the supreme art of the teacher to awaken joy in creative expression and knowledge.
Yaratıcı ifade ve bilgide sevinci uyandırmak öğretmenin en üst sanatıdır.
* Peace cannot be kept by force. It can only be achieved by understanding.
Barış zorla sağlanamaz, ancak karşılıklı anlayış ile başarılabilir.
* The woman who follows the crowd will usually go no further than the crowd. The woman who walks alone is likely to find herself in places no one has ever been before.
Kalabalığı takip eden kadın genellikle kalabalıktan daha ileriye gitmeyecektir. Tek başına yürüyen kadın ise, hiç kimsenin daha önce bulunmadığı yerlerde kendini bulması muhtemeldir.
* Education is what remains after one has forgotten everything one learned in school.
Eğitim, okulda öğrenilen her şey unutulduktan sonra geriye kalandır.
The only source of knowledge is experience.
* Learn from yesterday, live for today, hope for tomorrow. The important thing is not to stop questioning.
Dünden öğren, bugünü yaşa, yarın için umut et. Önemli olan sorgulamayı bırakma.

User Yazar: Admin
Edit Güncelleme: 20.09.2020
Arkadaşlarınla Paylaş
Tweetle WhatsApp Paylaş Pinterest Facebookta Paylaş
Facebook Sayfamız
Share Bir Söz Paylaşın!

Adınız:

E Posta: (Gizli Tutulur)

Bir Şeyler Yazın: