Admin Admin>Date 03.12.2019

İngilizce Dostluk Sözleri

İngilizce dostluk sözlerini bu yazımızda sizler için hazırladık.


İngilizce Dostluk Sözleri, Anlamlı İngilizce Dostluk Sözleri, Resimli İngilizce Dostluk Sözleri, Manalı İngilizce Dostluk Sözleri, Güzel İngilizce Dostluk Sözleri, İngilizce Arkadaşlık Sözleri, Arkadaşlık Sözleri İngilizce, İngilizce Dostluk Mesajları

Resimli İngilizce Dostluk Sözü

* My friend, remember that without stupidity there wouldn’t be intelligence, and without ugliness there wouldn’t be beauty, so the world needs you after all.
Arkadaşım, aptallığın olmadan istihbarat olmayacağını ve çirkinliğin olmadığı bir güzellik olmayacağını hatırlayın, bu yüzden dünyanın size ihtiyacı var.


* A real friend is one who walks in when the rest of the world walks out.
Gerçek bir arkadaş, dünyanın geri kalanı çıktığında içeri giren birisidir.
* True friendship comes when the silence between two people is comfortable.
Gerçek dostluk, iki insan arasındaki sessizliğin rahatsızlık vermediği durumlarda gelir.
* Sweet is the memory of distant friends! Like the mellow rays of the departing sun, it falls tenderly, yet sadly, on the heart.
Tatlı uzak arkadaşların hatırasıdır! Ayrılan güneşin yumuşak ışınları gibi, şefkatle, ama ne yazık ki kalbe düşer.
* A single rose can be my garden… a single friend, my world.
Tek bir gül bahçem olabilir… Tek bir arkadaş, dünyam.
* A friend is someone who understands your past, believes in your future, and accepts you just the way you are.
Arkadaş geçmişini anlayan, geleceğine inanan ve seni olduğun gibi kabul eden birisidir
* I don’t need a friend who changes when I change and who nods when I nod: my shadow does that much better.
Değiştirdiğimde değişen ve başımı salladığımda başını sallayan bir arkadaşa ihtiyacım yok; gölgem bunu daha iyi yapıyor.
* It is not a lack of love, but a lack of friendship that makes un happy marriages.
Sevgisizlik değil, dostluk eksikliği mutsuz evliliklere neden olur.
* Friendship is the hardest thing in the world to explain. It’s not something you learn in school. But if you haven’t learned the meaning of friendship, you really haven’t learned anything.
Arkadaşlık, dünyadaki açıklanması en zor şey. Bu okulda öğrendiğin bir şey değil. Ama arkadaşlığın anlamını öğrenmediysen, gerçekten hiçbir şey öğrenmedin.
* Be slow to fall into friendship; but when thou art in, continue firm & constant.
Arkadaş olmada yavaş ol; ama içeri girdiğinde, sağlam ve sürekli devam et.
* In the end, we will remember not the words of our enemies, but the silence of our friends.
Sonunda düşmanlarımızın sözlerini değil, arkadaşlarımızın sessizliğini hatırlayacağız.
* Let us be grateful to the people who make us happy; they are the charming gardeners who make our souls blossom.
Bizi mutlu eden insanlara minnettar olalım; onlar ruhlarımızı çiçek açtıran büyüleyici bahçıvanlar.
* Friendship is the only cement that will ever hold the world together.
Dostluk, dünyayı bir arada tutacak tek çimentodur.
* Friends are those rare people who ask how we are and then wait to hear the answer.
Arkadaşlar nasıl olduğumuzu soran ve sonra cevabı duymak için bekleyen nadir insanlar.
* Anybody can sympathize with the sufferings of a friend, but it requires a very fine nature to sympathize with a friend’s success.
Dostun üzüntüsüne acı duyabilirsin. Bu kolaydır; ama dostun başarısına sempati duyabilmek, sağlam bir karakter gerektirir.
* The most beautiful discovery true friends make is that they can grow separately without growing apart.
Gerçek arkadaşların yaptığı en güzel keşif, ayrılmadan ayrı ayrı büyüyebilecekleridir.
* Life is partly what we make it, and partly what it is made by the friends we choose.
Hayat, kısmen yaptığımız, kısmen de seçtiğimiz arkadaşlar tarafından yapılanlar.
* Truly great friends are hard to find, difficult to leave, and impossible to forget.
Gerçek arkadaşların bulunması zor, terk edilmesi zor ve unutması imkansızdır.
* It is not so much our friends’ help that helps us, as the confidence of their help.
Arkadaşlarımızın yardımı değil, yardım edebileceklerinin güveni bize yardım eder.
* Friendship is like a glass ornament, once it is broken it can rarely be put back together exactly the same way.
Arkadaşlık bir cam süsleme gibidir, bir kez kırıldığında nadiren aynı şekilde tekrar bir araya getirilebilir.
* A friend knows the song in my heart and sings it to me when my memory fails.
Bir arkadaş kalbimdeki şarkıyı biliyor ve hafızam başarısız olduğunda bana şarkı söylüyor.
* A good friend can tell you what is the matter with you in a minute. He may not seem such a good friend after telling.
İyi bir arkadaş, bir dakika içinde sorunun ne olduğunu söyleyebilir. Söyledikten sonra çok iyi bir arkadaş gibi görünmeyebilir.
* When you stop expecting people to be perfect, you can like them for who they are.
İnsanların mükemmel olmasını beklemekten vazgeçtiğinizde onlardan oldukları gibi hoşlanabilirsiniz.
* If you make friends with yourself you will never be alone.
Kendinle arkadaş olursan asla yalnız olmayacaksın.
* A true friend is someone who thinks that you are a good egg even though he knows that you are slightly cracked.
Gerçek bir arkadaş, biraz çatladığını bilmesine rağmen iyi bir yumurta olduğunu düşünen birisidir.
* People are lonely because they build walls instead of bridges.
İnsanlar yalnızlar çünkü köprüler yerine duvarlar örüyorlar.
* Many people will walk in and out of your life, but only true friends will leave foot prints in your heart.
Bir çok insan hayatınıza girer ve çıkar, ama sadece gerçek dostlat kalbinde izler bırakır.
* A true friend is someone who thinks that you are a good egg even though he knows that you are slightly cracked.
Gerçek bir arkadaş, biraz çatladığını bilmesine rağmen iyi bir yumurta olduğunu düşünen birisidir.
* A friend is someone who understands your past, believes in your future, and accepts you just the way you are.
Arkadaş geçmişini anlayan, geleceğine inanan ve seni olduğun gibi kabul eden birisidir
İngilizce Arkadaşlık Sözü

Arkadaşlarınla Paylaş
Tweetle WhatsApp Paylaş Pinterest Facebookta Paylaş