Date Eklenme: 11.11.2019

Türk Atasözleri


Türk Atasözlerini bu yazımızda sizler için hazırladık.
Sayfa İçeriği: Türk Atasözleri, Türk Atasözleri Ve Anlamları, Türk Atasözleri Ve Deyimler

Ayağını yorganına göre uzat.


* Kimse komşusuna gereksinim duymayacak kadar , zengin değildir.
* Bir şeyin gerçek değeri, ancak ona çok gerekseme duyulduğu zaman iyi anlaşılır.
* Aba vakti yaba, yaba vakti aba (Kürklü orak vaktinde, orağı kürk vaktinde.)
* Varlıklar için bir sıkıntı söz konusu olan durum, yoksulluk ve sıkıntı içinde yaşamakta olan kişi için kaygı verecek ve sıkıntı içinde yaşamakta olan kişi için kaygı verecek bir şey değildir. O, bu yaşantıya alışıktır.
* Görmemiş kişi, rastlantı olarak layık olmadığı bir duruma kavuşsa bu durum kendisinin hakkı imiş gibi aptalca böbürlenir.
* Bir kimse sevdiği işi döne döne ve uzun süre yapmaktan bıkmaz.
Türk Atasözü
* Çıkarı dolayısıyla size yakınlık gösteren kişi, işini yürütecek başka yollar bulunca sizinle ilgisini keser.
* Abdalın yağı çok olursa gah borusuna çalar, gah gerisine (Çobanın yağı çok olursa çarığına sürer)
* Varlıklı, ama akılsız ve hesapsız kişi, malını gereksiz yerlere harcar, telef eder.
* Değerli kişi, gösterişi, giyim kuşamı olmasa da değerinden bir şey yitirmez nerede olsa tanınır.
* Acele etmekle daha çabuk sonuç alınır sanılmamalıdır.
* Acele işe şeytan karışır.
* Baba eder, oğul öder
* Babanın yaptığı kötü bir işin sıkıntısını oğlunun çekebilir.
* Baba malına güvenip kazanç yolunu tutmamak çok yanlıştır. Baba malının değeri pek bilinmediği gibi hazır mal da çabuk biter.
* İnsan en değerli bir malının karşılıksız olarak elinden gideceğini, kaybedeceğini bile bilse, onu yok denilecek kadar az para ile satmak ister.
Türk Atasözü
* Çocuk daha küçük yaşta ister istemez babasının sanatı ile ilgilenir.
* Çağrılmayan yere çörekçi ile börekçi gider
* Çalma elin kapısını, çalarlar kapını
* Kimseye kötülük yapma. Yoksa aynı kötülüğü onlar da sana yaparlar.
* Çam ağacından ağıl olmaz, el çocuğundan oğul olmaz
* Varlıksız kimsenin armağanı küçük birşey olur. Hediyede çokluk ve değerden önce içtenliğe bakılmalıdır.
* Kişi, kendisi için önceden ne gibi hazırlıklar yapmışsa elleri de onun veriminden yararlanır.
* Güzel malı olan kimse, müşteri bulma kaygısı çekmez. Reklam yapmasa bile en uzak yerlerden istekliler çıkar.
* Başıboş gezmeye alışanlar, disiplinli iş yapmaya gelemezler.
* Davulun sesi uzaktan hoş gelir
* İçindekilere hiç tat vermeyen, onları rahatsız eden kimi işler vardır ki uzakta olanlara kolay, hoş ve sevimli gelir. Ne zaman ki işin içine girerler, işte o zaman gerçeği görüp yanıldıklarını anlarlar.
* Birlikte iş görmek, birlikte yolculuk etmek, birlikte yaşamak isteyen karı-koca gibi insanlar arasında öncelikle bir uyumun olması şarttır. Bu uyum da karşılıklı saygı ve sevgi temeline dayanır. Tek taraflı sevgi ve saygı uyumu sağlamaya yetmez, ortada düzen diye bir şey kalmaz, kurulan beraberlikten de hayır gelmez.
* Deli deliden hoşlanır, imam ölüden
* Ecel geldi cihana, baş ağrısı bahane
* Her canlı gibi insan da yaşar ve ölür. Her insanın da Yüce Allah tarafından takdir edilmiş bir ömrü vardır. İnsan bunu ne uzatabilir ne de kısaltabilir. Ecel saati gelen kimse bir nedenle ölür. Ancak ölüm nedeni olarak gösterilen hastalık, kaza gibi bir şeyler aslında bir bahanedir. Asıl neden kişinin kendisine takdir edilen yaşam süresinin dolmasıdır.
* Eceli gelen köpek cami duvarına işer
* Eden bulur, inleyen ölür
* Eğilen baş kesilmez
* Eğri otur, doğru söyle
* Ek tohumun hasını, çekme yiyecek yasını
* El el ile, değirmen yel ile
* Fakirlik ayıp değil, tembellik ayıp
* Fare deliğe sığmamış, bir de kuyruğuna kabak bağlamış
* Faydasız baş mezara yaraşır
* Fırsat her vakit ele geçmez
* Fukaranın tavuğu tek tek yumurtlar
* Gafile kelâm, nafile kelâm
* Gammaz olmasa tilki pazarda gezer
* Garip kuşun yuvasını Allah yapar
* Gâvurun ekmeğini yiyen, gâvurun kılıcını çalar
Türk Atasözü


User Yazar: Admin
Edit Güncelleme: 24.09.2020
Arkadaşlarınla Paylaş
Tweetle WhatsApp Paylaş Pinterest Facebookta Paylaş

Bunlarda İlginizi Çekebilir!
Çin Atasözleri Çin Atasözleri